Hrdlový kanalizační systém Silent-PP

7. července 2010

Nový kanalizační systém Geberit Silent-PP se zvýšeným útlumem hluku pro vícepodlažní budovy je vhodný pro všechny budovy se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem, ve kterých nesmí být překročena povolená hladina hluku 30 dB (A).

Potrubí Silent-PP je vyrobené z třívrstvého polypropylenu. Tímto neobvyklým složením se nám podařilo dosáhnout hodnot kruhové pevnosti, které jsou pro plast pozoruhodně vysoké. Díky tomu potrubí Silent-PP snadno odolává i drsným podmínkám na staveništích. 

Náročné testy ve Fraunhofském institutu pro stavební fyziku ve Stuttgartu prokázaly, že potrubí Silent-PP s běžně dostupnými objímkami dosahuje zvukově izolačních hodnot vyhovujících požadavkům norem DIN 4109/A1 a DIN 4102 dodatek 2. Potrubí v 7 různých délkách a více než 100 tvarovek umožní vypořádat se prakticky s jakoukoliv stavební situací. Na zakázku lze zhotovit také oboustranné hrdlové trubky v 5 dimenzích.

 

Úprava "swept entry"

silent_pp_swept_entry.jpgDůležité tvarovky jsou hydraulicky a akusticky optimalizované. Jako příklad můžeme uvést odbočku 87.5°, která je v dimenzích 90/90, 110/90 a 110/110 opatřena speciální úpravou, tzv. swept-entry. Ta umožňuje odtok odpadní vody z připojovacího potrubí i tehdy, pokud svislým odpadním potrubím právě odtéká odpadní voda. Tato obloučková odbočka je také ekonomicky výhodná. Stoupací potrubí může být totiž více zatíženo a tam, kde by bylo jinak nutné použít např. dimenzi DN 100, je možné zvolit menší průměr potrubí.

 

Těsnící kroužek

silent_pp_tesneni.jpgV každém spoji zásuvného systému musí být těsnění a proto jsme při jeho výrobě použili ten nejkvalitnější těsnící materiál: EPDM. Tento materiál se vyznačuje především vysokou odolností proti chemikáliím. I toto těsnění je třeba před instalací potřít kluzným prostředkem. Těsnící kroužky však drží v žlábku hrdla podstatně lépe a jsou chráněny před vyklouznutím, a to díky velmi nízkým výrobním tolerancím a menším poloměrům žlábku.

 

Snadná montáž

silent_pp_znaceni_stupnu.jpgNapř. značení na tvarovkách v 30° úhlech napomáhá přesnějšímu vyrovnání při zasouvání do hrdel (viz foto). Díky zřetelnému označení je nyní přesně rozeznatelná zvenčí také zásuvná hloubka tvarovek.

Pokud se nechcete vzdát osvědčeného zvukově izolační systém Silent-db20 můžete ho bez problémů použít pro svislé odpadní potrubí. Sortiment Silent-PP totiž nabízí také speciálně zkonstruovanou přechodku pro přechod na tento systém.

 

  • Hrdlový kanalizační systém Silent-PP
    Hrdlový kanalizační systém Silent-PP
  • Hrdlový kanalizační systém Silent-PP
    Hrdlový kanalizační systém Silent-PP