Knihovna bulikací o výtápění

7. srpna 2010

 

Atlas tepelných mostov

autor: Zuzana Sternová a kolektiv
vydavatel: JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání: 2007
formát: A4
rozsah: 312 stran
zaměření: VytápěníStavba a energie
dopor. cena: 439 Sk

titulka

 

Publikácia obsahuje konštrukčné riešenia detailov v obalových konštrukciách budov všetkých typov konštrukčných systémov a stavebných sústav existujúcej bytovej výstavby a vybraných konštrukčných systémov existujúcej nebytovej výstavby, ako aj konštrukčné detaily systémových riešení technológií novej výstavby. Pre jednotlivé detaily sú stanovené charakteristiky hodnotenia tepelnotechnickej kvality z hľadiska tepelných väzieb a tepelných strát. Výpočet charakteristík je spracovaný na základe nových EN a medzinárodných noriem ISO prevzatých do sústavy STN. Rýchle zahrnutie vplyvu tepelných mostov pri výpočte tepelných strát budovy umožnia stanovené hodnoty lineárneho stratového činiteľa určeného z vonkajších, vnútorných a celkových vnútorných rozmerov. Stanovenie teploty na vnútornom povrchu tepelného mosta pre ľubovoľné okrajové podmienky umožní určený teplotný faktor. Charakteristiky tepelných mostov sú určené na využitie pri spracovaní projektovej dokumentácie zateplenia existujúcich budov a novej výstavbe. Ich využitím sa urýchli proces spracovania energetického certifikátu budovy pri hodnotení jej energetickej hospodárnosti.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Elektrická energie ve vytápění

vydavatel: STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání: 2002
rozsah: 54 stran
zaměření: Vytápění
dopor. cena: 120 Kč
 

Sborník k semináři. Elektrická energie ve vytápění (Fridrich) - Dělené otopné soustavy (Jirout) - Topné kabely a elektrické podlahové vytápění (Soušek) - Elektrokotelny (Ceé) - Elektrické podlahové, stěnové a stropní vytápění (Bašta) - Ohřívání teplé vody a elektrická energie (Kabele) - Bivalentní zdroje tepla ve vytápění (Valoušek) - Elektrická energie - kombinace tepla a chladu (Galád).

koupit zde

 

 

 

Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov

autor: Zuzana Sternová a kolektiv
vydavatel: JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání: 2010
formát: A4
rozsah: 352 stran
zaměření: VytápěníStavba a energie
dopor. cena: 33 Eur

titulka

 

Lepšia energetická hospodárnosť budovy znamená nižšie náklady na jej prevádzku. Publikácia venuje pozornosť procesu implementácie prijatej európskej smernice klasifikácie budov do legislatívy štátu. Proces preberania európskych noriem je náročný a zahŕňa navrhovanie a hodnotenie budov podľa tohto nového súboru noriem. Základom hodnotenia energetickej hospodárnosti je určenie jednotnej metodiky výpočtu, pričom na jej používanie treba určiť aj nové kritériové hodnoty. Nevyhnutná je príprava opatrení, pomocou ktorých možno dosiahnuť najvyššiu energetickú triedu príslušného hodnotenia podľa miesta spotreby. Osobitnou oblasťou, ktorú publikácia rieši, je otázka nezávislých odborníkov, teda kvalifikovaných osôb, ktorí sa touto problematikou zaoberajú.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Energie z biomasy

autor: Karel MurtingerJiří Beranovský
vydavatel: Vydavatelství ERA (další publikace)
rok vydání: 2006
formát: A5
rozsah: 104 stran
zaměření: VytápěníObnovitelná energie
dopor. cena: 145 Kč

titulka

 

Kniha se zabývá různými aspekty energetického využití biomasy. Důraz je kladen na široké možnosti tohoto druhu paliva. Podrobně je probráno uplatnění biomasy k vytápění domů a ohřevu vody, použití biopaliv pro osobní automobily a výroba elektřiny a tepla z bioplynu. Publikace rovněž uvádí, jak se dá biomasa výhodně spojit s dalšími zdroji energie tak, aby výsledný efekt byl optimální z hlediska ekonomického i ekologického. Kniha je určena široké veřejnosti. Čtenář se dozví, jak konkrétně může jednotlivé formy biomasy využít ve svém domě nebo bytě, jaká zařízení jsou k tomu potřeba, kolik je nutné do nich investovat i jak se určuje efektivita a doba návratnosti těchto investic.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Hospodárné vytápění domů a bytů

autor: Jaroslav Dufka
vydavatel: Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání: 2007
formát: A5
rozsah: 112 stran
zaměření: Vytápění
dopor. cena: 129 Kč

titulka

 

Kniha je určena majitelům domů a bytů, studentům i projektantům. Pomůže čtenáři vytvořit si jasnou představu o rozhodujících kritériích, podle nichž se volí vytápěcí soustava se zřetelem k ekonomice vytápění. Pozornost je věnována i výběru vhodného typu paliva. Doporučuje, kdy a v jaké míře je vhodné provést rekonstrukci stávající otopné soustavy nebo zda vybudovat soustavu novou. Informuje např. i o vytápění konvekčními otopnými tělesy, či o sálavém podlahovém vytápění.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Hospodaření teplem v průmyslu

autor: Miroslav KotrbatýOndřej HojerZuzana Kovářová
vydavatel: ČSTZ - České sdružení pro technická zařízení (další publikace)
rok vydání: 2009
formát: B5
rozsah: 253 stran
zaměření: VytápěníStavba a energie
dopor. cena: 425 Kč

titulka

 

Hospodaření teplem v průmyslu je nová publikace, která nabízí technická řešení naplňující motto: ,,Nejlevnější energie je energie ušetřená." uváděná v podtextu názvu, a to od vlivu zdroje tepla, přes hydraulické podmínky sítě k předávacím stanicím a následně otopným soustavám ve velkoprostorových objektech a občanské výstavbě. Důraz je kladen na komplexní řešení celé tepelně technické soustavy. Zabývá se každým detailem návrhu se zdůvodněním jeho vhodného, či nevhodného použití. Maximálním využívání uváděných poznatků lze dosáhnout až 50% úspor tepla. Jako symbol úspor je na titulní obálce uveřejněna opravárenská hala DEPO - Metro Praha, kde se šetří při použití závěsných sálavých panelů, proti původnímu teplovzdušnému vytápění 35% tepelné energie ročně.V publikaci jsou uváděna jak teoretická, tak i praktická řešení vycházející z dlouholetých zkušeností hlavního autora a doktorandských prací spolupracovníků. Díky svému obsahu je zaměřena na širokou čtenářskou obec. Od projektantů specialistů, projektantů stavebních profesí, projektantů připravujících se na autorizační zkoušky z oboru techniky prostředí, auditorů, energetiků průmyslových závodů, studenty středních i vysokých odborných škol a pracovníky schvalovacích orgánů státní správy.

 

 

 

Jak postavit nízkoenergetický dům

autor: Karel Srdečný
vydavatel: EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie (další publikace)
rok vydání: 2008
formát: PDF
rozsah: 47 stran
zaměření: VytápěníStavba a energie
dopor. cena: 0 Kč

titulka

 

Abychom získali nízkoenergetický dům, rozhodně nestačí k "běžnému" domu přidat další vrstvu tepelné izolace. Dosažení nízkoenergetického standardu vyžaduje pečlivou přípravu projektu domu a dodržení zásad nízkoenergetické výstavby při projektování i realizaci stavby. Jak poznáme nízkoenergetický dům? Jak postupovat při jeho přípravě a realizaci stavby? Publikace se zabývá přípravou projektu nízkoenergetického domu, zásadami pro konstrukci domu, volbou vytápění a větrání, kontrolou kvality projektu, jeho optimalizací a kontrolou realizace výstavby.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Kachlová kamna (2., rozšířené vydání)

autor: Václav Vlk
vydavatel: Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání: 2002
formát: A5
rozsah: 140 stran
zaměření: Vytápění
dopor. cena: 99 Kč

titulka

 

Kniha pomůže čtenářům vyznat se v různých typech topidel a topných systémech, které lze použít v rekreačních a venkovských objektech. Umožní vybrat nejvhodnější topidlo a případně je postavit. Rozdělení topidel je na pružná a stáložárná, příp. akumulační topidla a jejich kombinace. Zvláštní důraz je kladen na kachlová topidla, jako jsou sporáky, kachlová kamna, pece s různými zdroji tepla - dřevo, uhlí, elektřina, příp. plyn.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Kachlové a selské sporáky

autor: Václav VlkMartin Vlk
vydavatel: Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání: 2000
formát: A5
rozsah: 104 stran
zaměření: Vytápění
dopor. cena: 99 Kč

titulka

 

Kachlové a selské sporáky patří k tradičnímu vybavení chalup. Informace o jejich opravě, volbě klasických i moderních materiálů, vnitřní konstrukci, opravě jednotlivých kovových částí i kování, vložkách na topnou vodu i o stavbě nových sporáků čtenáři najdou v této publikaci.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Klimatizace a větrání

autor: Olga a Aleš Rubinovi
vydavatel: Vydavatelství ERA (další publikace)
rok vydání: 2004
formát: A5
rozsah: 128 stran
zaměření: VytápěníVětrání a klimatizaceStavba a energie
dopor. cena: 145 Kč

titulka

 

Kniha se zabývá soustavami větrání a klimatizací, které jsou určeny pro rodinné nebo bytové domy a malé kanceláře. Autoři popisují funkce a aplikace jednotlivých soustav, dále se zabývají návrhy, požárními aspekty, hlukovými parametry a v neposlední řadě regulací těchto zařízení. Věnují se základním prvkům vzduchotechnických systémů a jejich údržbě. Čtenáři se také dozví o možnostech odvětrání kuchyní nebo o větrání místností s plynovými spotřebiči a krby. Nechybí ani kapitola o přístrojích pro lokální úpravu vzduchu, kterými jsou např.. zvlhčovače vzduchu nebo ventilátory. Dalším po vzduchotechnice významným tématem je teplovzdušné vytápění - jeho princip, možnosti, systémy provozu.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Komíny - 2. aktualizované vydání

autor: Martin Kužela
vydavatel: Vydavatelství ERA (další publikace)
rok vydání: 2008
formát: A5
rozsah: 148 stran
zaměření: VytápěníStavba a energie
dopor. cena: 145 Kč

titulka

 

Kniha se zabývá problematikou komínových těles a odvodu spalin při vytápění rodinných domků a drobných staveb. Dozvíte se zde například jaké typy komínů jsou vhodné pro jednotlivé druhy paliv a tepelných spotřebičů, jaké zásady platí při navrhování a provádění komínových těles a konečně jaké možnosti nám nabízí současný stavební trh. Součástí publikace jsou návrhové tabulky, technické detaily řešení a fotografie realizovaných komínových těles. Autor se v neposlední řadě věnuje také rekonstrukcím tradičních vyzdívaných komínů. V knize dále najdete: navrhování komínů a kouřovodů, právní a technické předpisy, údržbu komínů, požárnětechnické požadavky na komíny.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Komíny (3., přepracované vydání)

autor: František Jiřík
vydavatel: Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání: 2009
formát: A5
rozsah: 128 stran
zaměření: VytápěníStavba a energie
dopor. cena: 159 Kč

titulka

 

Třetí vydání publikace aktuálně (podle nových evropských norem) a srozumitelně seznamuje čtenáře s problematikou odvodu spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Dotýká se jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. U plynových spotřebičů se zabývá konstrukcemi komínů v závislosti na teplotě spalin a požadovaném podtlaku či přetlaku. Popisuje zásady a způsob stavby keramických komínů, kovových komínů a i nových typů komínů, způsoby a návody na rekonstrukce komínů vložkováním pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva. Samostatná kapitola je věnována závadám jednotlivých typů komínů, způsobu jejich odstraňování, kontrole a čištění komínů. Autor se podílí na zpracování českých komínových norem a spolupracuje i na tvorbě dalších předpisů v oblasti komínů, současně je dlouholetým soudním znalcem v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Konference Vytápění Třeboň 2007 Sborník přednášek

autor: kolektiv autorů
vydavatel: STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání: 2007
formát: A4
rozsah: 379 stran
zaměření: Vytápění
dopor. cena: 200 Kč

titulka

 

Sborník 62 příspěvků z konference, která se konala ve dnech 15. až 17. května 2007. Příspěvky jsou rozděleny do tématických sekcí: Řešení vytápění a větrání u nízkoenergetických domů - Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy - Řízení a regulace - Obnovitelné zdroje energie - Ekonomie, ekologie a provoz - Hluk zdrojů tepla a tepelných soustav a firemní příspěvky.

koupit zde

 

 

 

Kotle pro rok 2000

vydavatel: STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání: 1998
rozsah: 94 stran
zaměření: Vytápění
dopor. cena: 80 Kč
 

Sborník k semináři. Zkoušení a certifikace kotlů po nabytí účinnosti zákona č. 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády (Paulas) - Zabezpečovací zařízení kotlů a revidovaná ČSN 06 0830 (Jirout) - Paliva a energie (Tvrdý) - Spalování biomasy (Trnobranský) - Aspekty výběru kotlů (Mužík) - Litinové kotle z Francie (Jirásko - Rikotherm) - Ekologické a ekonomické vytápění kotli Viessmann (Jiroutová) - Kotle budoucnosti (Kuba - Buderus) - Do nového tisíciletí s topenářskou technikou Viadrus (Ligocká) - Teplovodní kotle Dakon (Minarčík) - Kotle z Anglie (Ochmann - Ideal) - Kotle pro rok 2000 (Truchlík - KKH) - Kotle pro spalování biomasy (Verner) - Ekonomický a ekologický zdroj tepla - Plynové kotle Therm (Fila).

koupit zde

 

 

 

Krby

autor: Václav VlkJiří Maňák
vydavatel: Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání: 2006
rozsah: 152 stran
zaměření: VytápěníStavba a energie
dopor. cena: 295 Kč

titulka

 

Velká kniha o krbech, která spojuje obrazovou výpravnost a technické informace. Podstatná část publikace je věnována krbům v interiéru, krbovým vložkám, případně krbovým kachlovým sestavám, ale nezapomíná ani na krby zahradní. Popisuje vlastní architekturu a design krbů, technické řešení krbu i vlastní stavbu. Jako přínosnou novinku pak kapitolu od architekta o zásadách kompozičního řešení pro dispozici obytných místností s krbem. Část knihy je věnována zahradním krbovým sestavám v rámci obytné zahrady. Svými výjimečnými informacemi, které se dotýkají všech problémů kolem krbů, může kniha sloužit všem, kdo se rozhodují o pořízení krbu v novostavbě i při rekostrukci, stavebníkům, chalupářům, projektantům i architektům.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Krby (2., přepracované vydání)

autor: Václav Vlk
vydavatel: Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání: 2001
formát: A5
rozsah: 144 stran
zaměření: VytápěníStavba a energie
dopor. cena: 99 Kč

titulka

 

"Až budete jednou uvažovat o tom, že si pořídíte krb, jistě se ve vás ozve ta stará touha sedět v kruhu přátel, v klidu a míru, u čistého ohně," říká autor v úvodu druhého přepracovaného vydání velmi úspěšné knihy. Anebo naopak? Až se ve vás ozve touha sedět v kruhu přátel, v klidu a míru, u čistého ohně, začnete možná uvažovat o tom, že si pořídíte krb. Zkušený praktik přináší spoustu nápadů a rad každému, kdo si chce postavit nebo vylepšit krb nebo se jen seznámit s jeho principy a známými konstrukcemi. V publikaci čtenář nalezne technické parametry těchto druhů topidel, jejich výkonnost, účinnost, používané normy DIN a ČSN i nápady k navrhování moderních krbů, mnoho místa je věnováno krbovým vložkám, a to jak na pevná paliva, tak na plyn a elektřinu. Velmi inspirující jsou obrázky kompletních krbových sestav a kachlových i bíle omítnutých krbů. Velký počet ilustrací přispívá k názornosti a srozumitelnosti celé publikace.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Krby a kachlová kamna

autor: Marie-Pierre Duboisová PetroffováVladimír Institoris
vydavatel: JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání: 2004
formát: 210x265 mm
rozsah: 168 stran
zaměření: VytápěníStavba a energie
dopor. cena: 289 Kč

titulka

 

Krby a kamna se spojují s příjemnými zážitky u ohně a umisťují se v domech a bytech. Lze je přizpůsobit každému stylu, prostoru a téměř každé peněžence. Tyto symboly družnosti a pohody nejsou jen obyčejným zdrojem tepla, ale mohou se stát skutečným vytápěcím prostředkem. Krby a kamna musí zachovat koncepci prostoru a zároveň splňovat požadavky bezpečnosti. Při výstavbě krbu je nutné dodržovat přesně určené technické postupy, na nichž závisí pohoda i účinnost při následném používání. Základem tohoto díla je vynikající francouzský originál známé autorky Marie-Pierre Duboisové Petroffové, o odborné a technické části se postaral odborník v oblasti navrhování a realizace krbů, kachlových kamen a pecí architekt Vladimír Institoris, který se ve zvláštní části věnuje i návrhům a realizacím kamen. Kniha poskytuje praktické rady z oblasti stavění krbů, je dobrou pomůckou při výběru materiálů. Zde najdou inspiraci všichni, kteří stavějí či rekonstruují rodinný dům nebo prostě jen uvažují o výstavbě krbu či kamen.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Krby a kamna

autor: Vladimír Institoris
vydavatel: JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání: 2008
formát: 210x265 mm
rozsah: 144 stran
zaměření: Vytápění
dopor. cena: 299 Kč

titulka

 

Krby a kachlové pece se opět vracejí do našich domovů. Hořící plamínek už není jen zdrojem pohody nebo luxusem – vytápění prostřednictvím krbů šetří naše finance i přírodu. Tato publikace je důkazem, že i u nás existuje tradice takového způsobu vytápění. Co je třeba zajistit už ve stadiu projektování, jak má vypadat správně postavený krb či kachlová pec, jak je správně obsluhovat a jak využít netradiční a ekologické technologie – nejen tyto, ale i další informace se dozvíte po přečtení knihy. Text je doplněn množstvím barevných fotografií různých druhů a stylů krbů a pecí, jejichž moderní design zkrášluje a ozvláštňuje interiér.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Krby a krbová kamna

autor: Anna KadlecováAlex Kadlec
vydavatel: Nakladatelství Sobotáles (další publikace)
rok vydání: 2002
formát: A5
rozsah: 300 stran
zaměření: VytápěníStavba a energie
dopor. cena: 549 Kč
 

Publikace se zabývá navrhováním, stavbou a instalací krbů a krbových kamen. V první části přináší architektonické, funkční a dispoziční principy navrhování krbů. V dalších kapitolách uvádí konstrukční zásady stavby krbů, jejich dimenzování, výpočty, požadavky na komíny, materiály vhodné pro stavbu krbů a přináší i informace o krbech, krbovém příslušenství spolu s mnoha příklady realizací. Oproti předchozímu vydání byla kniha výrazným způsobem doplněna a aktualizována, zcela nově byla zařazena kapitola o krbových kamnech.

další podrobnosti, koupit zde

 

 

 

Krby II - kompletní sestavy v moderních interiérech

autor: Václav Vlk
vydavatel: Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání: 1999
formát: A5
rozsah: 162 stran
zaměření: Vytápění
dopor. cena: 99 Kč

titulka

 

Nová koncepce knihy o krbech, která zachycuje moderní technologie a materiály. Přináší více informací o plynových a elektrických vložkách krbů a o návrzích jak tyto krby a topné soustavy s nimi obsluhovat a jak je ekonomicky využít.

další podrobnosti, koupit zde