Kondenzační kotle Geminox

6. března 2010

Kondenzační kotle THRi

Dosažení vyníkajících vlastností předvádějí kondenzační kotle THRi francouzské společnosti GEMINOX. Jednou z velkých předností výrobce, jehož filozofií je produkce pouze výrobků bez sebemenších kompromisů, je specializace.3.jpg

Více než dvacetiletý vývoj a výroba kondenzační techniky, od samého počátku zaměřená pouze na ta nejlepší známá řešení, přivedl výrobky na excelentní technickou úroveň. Ucelený program pokrývá výkonové rozmezí 0,9 – 49 kW (v kaskádě až 392 kW), které spolehlivě uspokojí jak potřeby obyvatel bytů a rodinných domků, tak i provozovatelů hotelů, činžovních domů nebo jiných objektů střední velikosti.

Třetí generace kondenzačních kotlů s označením THRi (trés haut rendement - velmi vysoká účinnost) s unikátním řešením technických parametrů zaručuje 5 stupňů úspor paliva:

 1. První stupeň spočívá v kondenzaci, při které je zužitkována i ta část tepla, která u konvenčních kotlů uniká do komína. Toto dodatečně získané teplo je využito pro předehřev vratné vody z ÚT.

   
 2. Druhým stupněm je optimalizace procesu spalování v celém výkonovém rozsahu kotle. Patentovaný kruhový hořák s předsměšováním paliva (zemního plynu nebo propanu) se vzduchem zajišťuje díky konstantnímu poměru vzduch/plyn maximální účinnost spalování s minimálním obsahem škodlivin.

   
 3. Třetím stupněm je adaptabilní ekvitermní regulace integrovaná v řídící jednotce kotle (LMU64), která zabraňuje zbytečnému prochladnutí stěn objek-tu, optimalizuje tepelnou pohodu v domě a zvyšuje stupeň využití kotle.

   
 4. Čtvrtým stupněm je inteligentní řízení otáček oběhového čerpadla. Tato funkce umožňuje výrazné snížení teploty vratné vody v přechodných obdobích a tím i razantní rozšíření pásma využití kondenzace. Nezanedbatelné je i snížení spotřeby elektrické energie. 

   
 5. Pátým, zcela zásadním stupněm je však široká lineární modulace. Ta umožňuje dosažení rovnoměrného vytápění objektu v rozsahu 20 – 100% výkonu kotle. Není žádným tajemstvím, že po 3/4 topné sezóny je plně postačujících 25 – 50 % nominálního výkonu kotle. Všechny konvenční spotřebiče, u kterých nelze snížit výkon na tyto hodnoty při zachování stejně vysoké účinnosti, se tedy stávají na 3/4 topné sezóny značně neekonomickými. Jednou z nejsilnějších deviz kotlů THRi je schopnost pracovat s maximální účinností i během nejběžnějších teplot okolo 0 °C, kdy k pokrytí aktuálních ztrát postačuje pouhá 1/3 vypočteného výkonu. Tato přednost se nejvýrazněji projevuje u moderních rodinných domů. Dnešní novostavby mají obvykle tepelnou ztrátu okolo 10 kW. Podle výše uvedených, v praxi ověřených zásad je tedy potřeba pro běžný provoz takovéhoto domu dosáhnout startovacího výkonu kotle menšího než 3,5 kW. Pokud není tento parametr splněn a kotel je provozován mimo svůj pracovní rozsah, začíná tzv. cyklovat. Standardní kotle se startovacím výkonem okolo 6–8 kW absolvují takovýchto cyklů okolo 40 000 ročně. Toto číslo vypadá značně nevěrohodně, ale po přepočtu na počet topných dnů v roce představuje pouhý jeden start kotle během 10 minut. Z praxe ale víme, že ani minutové intervaly nejsou výjimkou. Správně zvolený kondenzační kotel Geminox THRi nevykáže na novostavbě více než 3 500 startů ročně.

4.jpgI laikovi musí být jasné, jaký závěr lze z těchto údajů vyvodit. Zcela unikátní vlastností kondenzačních kotlů THRi je možnost změny jejich výkonového rozsahu. Zvýšení, popřípadě snížení výkonového rozsahu kotle lze dosáhnout prostou výměnou cenově přístupného hořáku a přeprogramováním obslužného software. Tato inovativní filozofie umožňuje provozovat kondenzační kotle THRi vždy optimálně. Nenutí investory ke kompromisním nákupům zohledňujícím jejich budoucí plány spojené se zvýšením požadavků na přípravu tepla (přístavby, vyhřívané bazény, zimní zahrady atd.). Takto je dosaženo normovaného stupně využití v rozmezí 106 – 109 % (PCI) v celém modulovaném rozsahu. Výsledkem jsou až 30 – 40 % úspory paliva kotlů THRi oproti klasickým.

 

 

Kondenzační kotle ZEM – optimální řešení základních aplikací

 

      Současné ceny plynu posunuly použití kondenzační techniky i do těch aplikací, ve kterých bylo ještě před nedávnem její použití nemyslitelné. Kondenzační kotle různé technické i kvalitativní úrovně začaly houfně nahrazovat dosluhující klasické spotřebiče, které byly instalovány při plošné plynofikaci v 90. letech. Další nově otevřenou oblastí se stala hromadná výstavba. Pro tyto a jim podobné aplikace je určena nová řada kondenzačních kotlů střední třídy ZEM. Tyto kotle jsou vynikající alternativou všude tam, kde nelze a nebo kde není nutné využít beze zbytku veškeré funkce špičkové typové řady kondenzačních kotlů THRi.

5.jpgZákladním stavebním prvkem kotlů ZEM je nová generace velkoplošného kondenzačního výměníku, který je tradičně vyroben z austenitické nerezové oceli třídy 316L. Uvedení výměníku na trh předcházel dlouhodobý pečlivý vývoj a více než dvouletý zkušební provoz na problémových aplikacích po celé Evropě včetně České republiky a Slovenska.

Dalším důležitým prvkem, který má zásadní vliv na funkci kotlů ZEM, je patentovaný hořák s předsměšováním, který se plně osvědčil v kotlích špičkové řady THRi. S vysokou přesností pracující automatické udržování konstantního poměru vzduch/plyn umožňuje zachování velmi vysoké účinnosti a rovněž minimálního obsahu škodlivin (třída NOx 5) v každém okamžiku provozu kotlů ZEM.

Použití osvědčeného kvalitního hořáku zajistilo zachování široké lineární modulace výkonu, která patří k základním přednostem všech kondenzačních kotlů GEMINOX. Nadstandardní výkonový rozsah umožňuje přesné kopírování tepelných požadavků budov v závislosti na venkovní teplotě, dosažení rovnoměrného a nepřerušovaného vytápění a rovněž i dostatek výkonu pro vhodně navrženou přípravu teplé vody.

Kotle ZEM jsou osazeny jednodušší variantou řídicí jednotky Siemens LMU, která je určena pouze pro jeden přímý topný okruh. Použití jednotky LMU34 v kombinaci se třírychlostním oběhovým čerpadlem umožnilo výrazné snížení ceny kotle při zachování všech konstrukčních předností kondenzačních kotlů GEMINOX. V řídicí jednotce LMU34 integrovaná adaptabilní ekvitermní regulace zabraňuje zbytečnému prochladnutí stěn a optimalizuje tepelnou pohodu.

Obsluha kotlů ZEM je řešena, stejně jako u kotlů THRi, prostřednictvím multifunkčního prostorového přístroje QAA73. Přístroj komunikuje textovou formou v češtině přímo z referenční místnosti a zajišťuje adaptaci regulace výkonu kotle na skutečnou vnitřní teplotu a umožňuje nastavení požadovaných teplot a časových programů pro vytápění a přípravu teplé vody.

6.gifKotle ZEM jsou vybaveny vlastními servisními a ochrannými funkcemi, které trvale zaručují bezpečný provoz. Za zmínku stojí především autodiagnostika možných chyb, ochrana proti zamrznutí, ochrana zásobníku teplé vody proti patogenním bakteriím Legionella automaticky spouštěnou tepelnou dezinfekcí, občasné protáčení čerpadla mimo topnou sezónu atp.

Odvod spalin je možné provést do komína, přes střechu nebo přes zeď. Průměr vyústění odvodu spalin pouhých 60 mm zjednodušuje instalaci a výrazně snižuje cenu odkouření u komínových verzí. V případě potřeby lze provést rozšíření na 80 mm, které umožní extrémně dlouhé odvody spalin, horizontálně 8 m, vertikálně 20 m.

7.gif Kotle ZEM mají dvě výkonové varianty. První z nich s výkonovým rozsahem 2,4 až 17,2 kW je předurčena pro základní aplikace v bytech a novostavbách. Velmi nízko položený minimální výkon umožňuje, na rozdíl od většiny konkurenčních výrobků, optimální vytápění při nejběžnějších zimních teplotách blízkých 0 °C, dostatečný maximální výkon kotle ZEM je pak zárukou vysokého komfortu přípravy teplé vody ve volitelném zásobníku.

Druhá výkonová varianta 5,0 až 25,2 kW je ideální volbou pro starší objekty s jedním topným okruhem, zejména pak pro generační výměny spotřebičů. Odolná konstrukce nerezového výměníku s velkým průměrem trubkovnice garantuje bezproblémový provoz i na starších otopných soustavách z nestejnorodých materiálů a velkým objemem vody. Nerezová ocel je na rozdíl od hliníkových slitin imunní vůči elektrokorozi. Velké průměry trubkovnice eliminují tendence k zanášení výměníku kotle magnetitem doprovázené lokálním přehříváním, které může vést až k destrukci.

Příprava teplé vody může být u obou výkonových variant kotlů ZEM řešena jejich doplněním o nepřímotopné zásobníky teplé vody. Jako optimální byly zvoleny zásobníky nové generace OKC z produkce DZD o objemu 125 litrů. Zvětšení teplosměnné plochy spirály zásobníků o 40 % proti předchozím modelům výrazně zlepšilo výkonové parametry přestupu tepla i při menších teplotních rozdílech, a to umožňuje maximální využití výhod kondenzačních kotlů GEMINOX. Varianta ZEM 5-25 je taktéž nabízena v průtočném provedení.

Kotle ZEM patřící do střední třídy kondenzačních kotlů nebyly vyvinuty pro použití v kombinovaných otopných soustavách s otopnými tělesy a podlahovým vytápěním, které vyžadují dvě různé teplotní úrovně. Pro aplikace vyžadující dva a více topných okruhů jsou optimální kondenzační kotle GEMINOX THRi nabízené ve více než 20 modifikacích.

 

 

Technika kotlů Geminox

 

6.jpgKotle THRi jsou dodávány buď v sólo provedení nebo v kombinaci s přípravou teplé užitkové vody. Ta je u nenáročných instalací připravována v nerezovém deskovém výměníku a u standardních odběrů v integrovaném nerezovém zásobníku o objemu 40 a 75 litrů. Sólo provedení kotlů THRi lze doplnit o externí nerezové zásobníky BS/MS (100, 120, 150, 200 a 300 litrů) při zachování všech zabudovaných funkcí kotlů pro ohřev teplé užitkové vody a dosáhnout tak špičkových parametrů v její přípravě.

Všechny kondenzační kotle THRi lze přímo připojit na podlahové topení nebo topné systémy do tepelného spádu 75/60 °C, které jsou dnešním standardem. Také aplikace na dříve navržené topné systémy se spádem 80/60 °C umožňuje bezproblémový provoz v kondenzačním režimu po většinu topného období. Kotle THRi jsou s úspěchem používány i na původně samotížných topných systémech 90/70 °C s velkým vodním obsahem, které byly určeny pro kotle na tuhá paliva. Na rozdíl od běžných nástěnných kotlů pracují na těchto systémech bez jakýchkoliv problémů a nevyžadují úpravy stávajících rozvodů. Velký vodní obsah se v tomto případě stává paradoxně zárukou správné funkce kotle.

 

 Vlastní obsluha kotle je řešena zejména prostřednictvím multifunkčního prostorového přístroje7.jpg QAA 73 komunikujícího textovou formou v češtině přímo z referenční místnosti. Přístroj pracuje dle protokolu Open Therm a zajišťuje adaptaci regulace kotle vlivem vnitřní teploty, nastavení požadovaných teplot a týdenních časových programů nezávisle pro dva topné okruhy a přípravu TV. Zobrazuje exaktně všechny měřené veličiny a okamžité využití výkonu kotle. Informuje o nutnosti případného servisního zásahu a archivuje maximální a minimální hodnoty naměřených veličin. Mezi zásadní přednosti patři i to, že je uživatelsky velmi příjemný a umožňuje intuitivní obsluhu.

Použití počítačové jednotky výrazně zlepšuje uživatelský komfort a přispívá ke zjednodušení instalace, servisních prací a obsluhy. Po spuštění kotle elektronická jednotka sama upraví jeho funkce v závislosti na velikosti a druhu systému (podlahový, klasický) a tepelné bilanci objektu.

V případě, že jsou kladeny na variabilitu vytápění objektu další požadavky, lze kotle THRi doplnit o inteligentní řízení jednotlivých topných okruhů. Nejobvyklejší rozšiřující požadavek, možnost řízení druhého topného okruhu pro podlahové vytápění, je vyřešen dvoukruhovým modelem kotle THRi DC. Programování a obsluhu pak umožňuje stejný prostorový přístroj QAA.

Pokud jsou nároky ještě vyšší, lze regulaci rozšiřovat o okruhové regulátory Siemens řady Albatros a vytvářet tak požadovaný počet nezávislých topných okruhů při zajištění 100% komunikace s vlastním kotlem. Toto řešení umožňuje vytápět objekt (například kombinací klasického a podlahového topení spolu s vytápěním bazénu a zimní zahrady) bez jakýchkoliv kompromisů při zachování všech technických předností kotlů THRi a špičkové úrovně regulace celého systému.

8-(1).jpgŘídící jednotka umožňuje plnou integraci kotlů THRi do alternativních soustav a garantuje jejich plnohodnotnou regulaci v kombinacis tepelnými čerpadly, solárními panely nebo jinými zdroji tepla.

Z ostatních funkcí stojí za zmínku zejména vlastní servisní a ochranné funkce kotle (občasné protáčení čerpadla mimo topnou sezónu, automatické týdenní zvyšování teploty vody v zásobníku teplé vody důsledně ničící možné bakterie Legionelly, protimrazová ochrana kotle i budovy), možnost ovládání spotřebiče po telefonu a jeho připravenost k napojení na systém inteligentního řízení budovy.

Pokud by byl jednotkový výkon kotle THRi nedostačující, lze spotřebiče (zejména typ THRi 10-50C) sestavovat do kompatibilních kaskád a dosáhnout tak požadovaných parametrů. Využití již zabudovaných regulačních prvků výrazně snižuje celkovou výši investice kotelny při zachování výborné kvality i účinnosti. Provoz kotlů v kaskádě je vzájemně řízen a kromě optimálního vytápění zajišťuje komfortní přípravu teplé vody v nerezových bojlerech BS.

Všechny kondenzační kotle THRi mají možnost odvodu spalin přes střechu, případně zeď (turbo) nebo do komína. Pro oba způsoby odkouření je používáno identické provedení spotřebičů, ke kterým je nabízena kompletní řada plastových komponentů umožňujících vyřešit odvod spalin i v těch případech, kdy jsou klasické spotřebiče nepoužitelné. Jedná se zejména o neobvykle malé průměry komínových vložek a možnost extrémně dlouhých kouřovodů u provedení turbo.

Dlouhodobou životnost kotlů THRi zaručuje minimalizace počtů spínacích cyklů, použití nerezové oceli třídy 316L na všechny hlavní části (hořák, výměník, zachycovač kondenzátu) a kvalita výroby dle ISO 9001.

Kotle THRi jsou nositeli titulu „Modrý anděl“ a s velkou rezervou splňují veškeré platné i připravované emisní normy. Tyto parametry předurčují spotřebiče k použití zejména v chráněných krajinných oblastech, hustých městských aglomeracích a všude tam, kde je přikládán ochraně ovzduší velký význam.

 


 

Pár otázek a odpovědí

 

1. Proč volit kotel společnosti GEMINOX?

Společnost Geminox patří mezi přední výrobce tepelné techniky nejen ve Francii ale i v celosvětovém měřítku. Její exportní teritorium pokrývá celkem 16 států. Krédo společnosti „high technology heating“ je naplněno na „108 %“, což dokazuje i ten fakt, že kondenzačním kotlům THR vyráběným společností Geminox patří již po mnoho let vedoucí postavení na švýcarském trhu, který je jeden z nejnáročnějších nejen vzhledem ke klimatickým podmínkám, ale i k vlastním požadavkům klientů. Mezi výrazné přednosti těchto výrobků patří konstrukce všech hlavních částí (hořák, výměník, zachycovač kondenzátu, případně zásobník TV) z austenitické nerezi tř. 316 L. Tento těžko obrobitelný materiál je výjimečně odolný proti působení kondenzátu a tepelného žáru a zaručuje dlouhodobou životnost kotle. Mnoholeté zkušenosti výrobce s touto ocelí umožňují garantovat zvládnutí technologie jejího zpracování s použitím nejmodernějších metod, mezi které patří i laserové svařování, na potřebné kvalitativní úrovni.

Společnost Geminox patří mezi tzv. prvovýrobce kondenzačních kotlů. Své výrobky, které byly ze 100 % vyvinuty a vyrobeny v mateřském závodě v St. Thegonnecu, produkuje i pro jiné firmy pod jejich značkami - například pro švýcarský Elcotherm, britský Hamworthy, německý Elco-Klöckner nebo rakouský Olymp.


 

2. V čem je kondenzační kotel GEMINOX lepší než ostatní kondenzační kotle?

Nespornou předností kondenzačních kotlů Geminox je regulace, která přináší možnost vytváření neomezeného počtu komunikujících topných okruhů a kaskád. Tento počet je omezen pouze logikou opodstatnění volby takovýchto řešení. Bezpříkladná variabilita je umožněna kompatibilitou řídících jednotek kondenzačních kotlů Geminox s regulátory SIEMENS řady ALBATROS. Řídící jednotka kotle Geminox, sofistikovaný produkt firmy SIEMENS se tak stává se integrovanou součástí systému ALBATROS s LPB komunikací.

Hlavním argumentem hovořícím jednoznačně pro použití kotlů Geminox je ale modulační rozsah. Většina odborné literatury považuje za plnohodnotné kondenzační kotle (viz např. odborné články a statě v magazínu Topenářství – instalace nebo informace na webu www.tzb-info.cz) pouze ty, které umožňují snížit minimální výkon kotle alespoň na 20 % bez ztráty jeho účinnosti. Důvod je prostý. Dnešní moderní domy mají velký tepelný odpor a s tím související malé tepelné ztráty, kdy 10-12 kW na celý velký dům nepatří mezi výjimky. Na druhé straně však stojí potřeba dostatečného výkonu pro komfortní přípravu teplé užitkové vody, dnes samozřejmě pokud možno v zásobníku. Na rozdíl od většiny současných konkurenčních produktů splňují kotle Geminox tyto protichůdné požadavky bez sebemenších kompromisů.


 

3. Proč je kondenzační kotel GEMINOX vhodnější do novostaveb než ostatní kotle?

Firma Geminox díky neustálému kontaktu se svými partnery na nejvyspělejších trzích jako první pojmenovala a vyřešila fenomén dnešní doby – nízkoenergetické domy. O problémech, které s sebou přináší vytápění objektů s malou tepelnou ztrátou (pod 10 kW) většina výrobců kotlů nerada mluví a snaží se je zlehčovat. Prostě proto, že nemají pro tuto novodobou komplikaci konkrétní řešení. Veškeré potíže jsou způsobovány příliš vysokým minimálním výkonem standardních kotlů. U současných novostaveb je potřeba tepla při nejběžnějších teplotách okolo 0 °C nižší než 3 kW. Drtivá většina konkurenčních kotlů má přitom hranici minimálního výkonu okolo 6–8 kW a ta je pro moderní novostavby zcela nevyhovující. Přímým důsledkem aplikace takového kotle je 30–40 000 sepnutí spotřebiče za rok, které způsobí snížení jeho životnosti, zhoršení tepelné pohody a navýšení spotřeby paliva. Pokud je tedy kotel provozován mimo své pracovní pásmo, přestává být důležité, jak je dokonalý, protože svých vlastností nemůže v žádném případě využívat.

4. Kdy se vrátí zvýšená investice do koupě kondenzačního kotle GEMINOX?

Souhrn všech výše uvedených parametrů zaručuje celkovou roční spotřebu plynu nižší o 25–40 % oproti ostatním kotlům klasické konstrukce. Záleží pouze, s jakou technickou úrovní standardního výrobku provedeme toto porovnání. Například u propanu je při současných vysokých cenách ropy návratnost investice do kondenzačního kotle necelé 2 roky, u zemního plynu se pohybuje okolo 4 let. To je reálná situace v roce 2004. S předpokládaným nárůstem ceny za zemní plyn se doba návratnosti investice do kondenzačního kotle ještě výrazně zkrátí. Volba produktu Geminox, který má díky použitým technologiím a materiálům náskok oproti klasickým kotlům nejméně o 2 generace, garantuje klientovi dlouhodobé využití kotle bez hrozby jeho rychlého morálního zastarání nebo fyzického opotřebení.


 

5. Kolik vlastně stojí kondenzační kotel GEMINOX?

Při posuzování ceny se nelze orientovat pouze podle ceny samotného kotle uvedené v ceníku toho kterého výrobce, ale je třeba vzít v úvahu celkovou výši investice a technickou hodnotu výrobku.

Není žádným tajemstvím, že významnou složku ceny jakéhokoliv složitějšího výrobku tvoří příslušenství, zejména pak to takzvaně povinné. Při výběru značky kondenzačního kotle je třeba zjistit úplnou cenu uvažovaného výrobku včetně nutného příslušenství a ceny prací spojených s jeho dokompletováním.

Výrazné cenové posuny nastávají zejména při nakupování regulací a komponentů odvodů spalin. Konečné součty cen pak vedou k na první pohled překvapujícímu zjištění, že kotle Geminox nabízejí cenu shodnou s výrobky, které mají výrazně horší technické parametry a prezentují se nižší základní cenou. Konkrétně se jedná o výkonové rozmezí, použité materiály na kotel a zásobník teplé užitkové vody a technické parametry regulací.


 

6. Lze kotle GEMINOX bez rizika komplikací projektovat a instalovat v ČR?

Importér má s instalací těchto kotlů v ČR více než 8 leté zkušenosti (kotle byly původně importovány pod koncernovou značkou e.l.m. leblanc). Své poznatky je ochoten předat formou bezplatných konzultací nejen projekčním organizacím a montážním firmám, ale i jednotlivým zákazníkům - konečným uživatelům. Razí heslo, že každý zákazník má za své peníze nárok na 100% informací a v žadném případě nenechá některý z článků řetězce projektant - prodejce - montážní firma - servisní technik - zákazník bez potřebné technické podpory. Vzhledem k tomu, že se jedná o exkluzivní záležitost, je ke každému zákazníkovi přistupováno individuálně a je pro něj nalezeno právě to nejvhodnější řešení.


 

7. Jaké jsou záruky na kotle GEMINOX a jak je zajištěn jejich servis?

certiff1.jpgVýrobce poskytuje na každý kotel záruku 2 roky od uvedení do provozu (nejdéle však 2,5 roku od jeho koupě) s úplným pokrytím všech nákladů vzniklých při případné opravě (tedy i včetně cesty k zákazníkovi). Na nerezové části kotle poskytuje výrobce záruku 5 let. Dále garantuje maximálně 48 hodinový servis a jednotliví technici byli pečlivě vybíráni na základě jejich zkušeností, renomé a splnění požadavků na potřebné přístrojové vybavení. Servisní technici kotlů Geminox byli vyškoleni a přezkoušeni lektory servisního střediska výrobce v Saint Thegonnecu ve Francii. Povinně se účastní pravidelných školení a konzultací u dovozce a firmy SIEMENS.


 

 

 

 

8. Jak dlouho se firma GEMINOX zabývá výrobou kondenzačních kotlů?

Více než 20 let. Od konce roku 1982.


 

9. Získaly kotle GEMINOX na veletrzích v ČR nějaké ocenění?

Ano. Od roku roku 2003, kdy byla řada THRi uvedena na trh v ČR a SR získaly tyto kotle již osm významných ocenění:

 • Racioenergia Bratislava 2003
 • Aqua-therm Praha 2003
 • Aqua-therm Nitra 2004
 • ForArch Praha 2004
 • ForArch Bánská Bystrica 2004
 • Aqua-therm Praha 2004
 • Aqua-therm Nitra 2005
 • Racioenergia Bratislava 2005

10. Jací jsou nejzajímavější uživatelé kondenzačních kotlů GEMINOX?

Správa Pražského hradu a Pražské arcibiskupství (viz reference). Dále např. ČNB nebo redakce odborného časopisu Topenářství-Instalace.


 

11. Který zákazník provozuje nejvíce kotlů GEMINOX?

Město Harrachov na sídlišti Nový Svět.


 

12. Kdo je zástupce firmy GEMINOX v České republice?

Importér, spol. s r. o. Procom Bohemia působí na našem trhu již 12 let a má s instalací kondenzačních kotlů více než 8leté zkušenosti. Postupem času se firma soustředila na to, co na základě nabytých zkušeností považuje za budoucnost v oboru – skutečně dokonalou kondenzační techniku. Sílící postavení značky Geminox na evropském trhu potvrzuje, že to byla správná volba. Dlouholetou praxí získané poznatky předává formou odborných konzultací nejen projekčním kancelářím a montážním firmám, ale i jednotlivým zákazníkům - konečným uživatelům. Vzhledem k tomu, že nabízí technicky náročné řešení s mnoha variantami, přistupuje ke každému svému potenciálnímu klientovi zcela individuálně. Zákazník je podrobně seznámen s klady i zápory jednotlivých variant. Po osobní konzultaci je mu doporučeno takové řešení, které nejlépe zohledňuje jeho požadavky a představy bez technických kompromisů a zbytečného navyšování celkové ceny.