Krby a kamna

4. listopadu 2010

Krby a kamna se spojují s příjemnými zážitky u ohně a umísťují se v domech i bytech. Lze je přizpůsobit každému stylu i prostoru. Krby a kamna nejsou jen zdrojem tepla, ale i útulnou a funkční součástí nábytku. Živý oheň vytváří příjemný pocit tepla a pohodlí.

 
Krby a kamna poskytují příjemné a rychlé teplo. Řada lidí si právě proto krby a kamna pořizuje. Dalším důvodem pro pořízení krbu nebo kamen jsou úspory za výdaje na topení. Jako palivo pro krby a kamna lze použít dřevo, dřevěné brikety, v některých případech i uhlí nebo uhelné brikety. Pokud však krby a kamna nejsou přímo určeny nebo vyrobeny pro spalování uhlí, zásadně se používá topivo na bázi dřeva, které je z ekologického hlediska nejpřijatelnější.


Topení dřevem je v dnešní době nejlevnější formou vytápění. Srovnáme – li krby a kamna s ústředním topením, lze ušetřit nejméně 50 procent nákladů. Krby a kamna jsou úspornější zejména v porovnání s elektrickým nebo plynovým topením. Krby a kamna musí splňovat požadavky bezpečnosti.

 lze nakoupit zde:

http://www.vasetopeni.cz/dle-vyrobce/morso/

Všechny krby a kamna se instalují podle stavebních předpisů a ustanovení pro jednotlivé typy budov. Odpovědni za dodržení těchto ustanovení jste vy, váš technický poradce nebo odborník, který krby a kamna staví nebo instaluje.
Krby a kamna musí být také instalovány s ohledem na hořlavý materiál v jejich bezprostřední blízkosti.

 

Firma MORSO vyrábí litinová kamna nejvyšší kvality již od roku 1853 a patří k předním výrobcům světa.
Pro litinová kamna používá firma MORSO prvotřídní litinu nejen na kritických místech, ale v celé spalovací komoře. Litinová kamna mají ve srovnání s kamny z jiných materiálů několik jasných výhod. Používáním se nepoškozují ani nemění tvar. Litinová kamna jsou velmi odolná proti propálení. Materiálová struktura litiny umožňuje rovnoměrný výdej tepla i dlouho po tom, co litinová kamna vyhasla.


Litinová kamna MORSO jsou ideální k vytápění veškerých obytných prostor během celého roku. Litinová kamna jsou vhodná na chaty, chalupy nebo jako doplňkové vytápění rodinných domů.
Litinová kamna doporučujeme vybírat nejen podle designu, ale hlavně podle toho, jak velký prostor chcete vytápět, zda budou litinová kamna využívána jako hlavní zdroj tepla nebo jen občas na přitápění.


Litinová kamna MORSO mají velmi malou spotřebu paliva. Při stále rostoucích cenách energie se vám tak investice do kvalitních kamen vrátí v poměrně krátké době.


Litinová kamna MORSO nové řady mají přívod terciárního vzduchu. Tato technologie umožňuje velmi ekologický provoz a maximální využití paliva. Litinová kamna MORSO mají dobře těsnící dvířka, která jsou „oplachována“ sekundárním vzduchem, takže na skle neulpívají saze.

Firma MORSO poskytuje na litinová kamna jako jediný dánský výrobce rozšířenou desetiletou záruku.Litinová kamna MORSO se na světových trzích řadí k těm, která mají nejmenší dopad na životní prostředí.