Nová řada nerezových kondenzačních kotlů ACV

3. srpna 2010

Společnost ACV od poloviny roku 2010 uvádí na trh v České republice novou řadu nerezových kondenzačních kotlů PRESTIGE 18 – 32 Solo MK III. Tato nová řada nahradí velmi úspěšnou modelovou řadu nerezových kondenzačních kotlů Prestige 24-32 Solo.

006669o1.jpg

Nová modelová řada Prestige 18-32 Solo MK III se na první pohled liší od předchozích kotlů novým zpracováním opláštění s velkým modře podsvíceným displejem a novými ovládacími prvky.

Srdcem kotle Prestige je nový nerezový tepelný výměník tepla, vyvinutý na základě intenzivního výzkumu a testů v laboratořích, které zahrnují osmdesátileté zkušenosti společnosti ACV z používání nerezové oceli při vytápění a ohřevu teplé vody. Speciální tvar tepelného výměníku je konstruován tak, aby byla dosahována velmi vysoká hodnota Reynoldsova čísla v průběhu všech cyklů. Díky této konstrukci dosahuje kotel výjimečného výkonu, který si udržuje po celou dobu životnosti, protože na výměníku zkonstruovaném výhradně z nerezové oceli nedochází k žádné oxidaci.

006669o2.jpg

V kotli Prestige jsou ACV používány hořáky BG-2000/M. Tento plynový modulační tlakový hořák pracuje s předmícháním směsi vzduch/plyn. Tato konstrukce zajišťuje bezpečný a tichý provoz a jeho emisní limity (NOx a CO) jsou neuvěřitelně nízké.

Kotel Prestige MK III je osazen ovládací elektronikou s mikroprocesorem (ESYS), která bezpečně řídí provoz kotle a ohřev teplé vody, včetně kontroly spalování, hlídání teplot, tlaku v systému UT atd. Regulátor ESYS obsahuje také systém, který umožňuje řídit provoz kotle na základě počasí (teploty) venku. Stačí jenom připojit čidlo venkovní teploty, které je k dispozici jako doplňková výbava. Kromě toho řídí jednotka ESYS provoz kotle na základě prostorového termostatu Kombinací dvou způsobů řízení tak můžeme provoz kotle řídit na základě čidla venkovní teploty a korigovat na základě údajů z prostorového termostatu. Pro uživatele jsou na ovládacím panelu ESYS dvě kolečka, která slouží k nastavení teploty teplé vody a teploty topné vody. Po zadání servisního kódu může autorizovaný servis nastavit další potřebné údaje pro nastavení kotle na dané podmínky.

Kotel Prestige MK III je určen pro ohřev systému UT nebo i pro ohřev teplé vody pomocí nepřímoohřívaného zásobníku ze široké nabídky produkce ACV. Doporučený typ zásobníku pro tento typ kotle je z řady SMART LINE. Pro jednodušší připojení má ACV připraveno originální příslušenství.

Kotel Prestige MK III nabízí dva režimy funkce ohřevu teplé vody. Režim plné priority: Tento režim je standardně nastaven výrobcem. V případě požadavku na ohřev teplé vody dochází k automatickému vypnutí vytápění. Režim paralelního provozu: Tento režim lze použít pouze v případě, že vytápění je řešeno otopnými tělesy (radiátory). V tomto případě kotel současně ohřívá teplou vodu a topí.

006669o3.jpg

Vhledem k stále větší oblibě investorů stavět nízkoenergetické domy, přizpůsobilo i ACV tomuto trendu své nové modely kotlů tak, aby výkon kotle odpovídal nízké potřebě výkonu pro vytápění, ale ponechal vysoký výkon pro ohřev teplé vody. To znamená, že hořák kotle moduluje svůj výkon v maximálním možném rozsahu. Kotle Prestige 18 Solo modulují již od 2,1 kW a kotle Prestige 32 Solo modulují od 3,7 kW až po svůj maximální výkon. Z uvedených parametrů vyplývá velké zlepšení užitných parametrů nové modelové řady kotlů ACV a tím i rozšíření možnosti jejich větší uplatněni při instalaci v nízkoenergetických domech.

Kotel je oproti předchozí generaci dále vybaven expanzní nádobou 12 litrů, odběrným místem pro měření spalin. Pro ohřev teplé vody je v kotli instalován třícestný ventil s krokovým pohonem, který zajišťuje přepnutí topení na ohřev TV. Ke svorkovnici elektronické jednotky ESYS se instaluje pouze čidlo externího zásobníku, jehož pomocí je ohřev TV řízen.

Regulaci teploty topné vody a teploty prostoru vytápěného objektu lze řešit několika způsoby. Nejjednodušší způsob regulace je pomocí čidla venkovní teploty a prostorového termostatu. Řídící jednotka kotle pomocí čidla venkovní teploty upravuje teplotu topné vody na vypočtenou hodnotu. V servisním menu lze vybrat při nastavení kotle požadovaný sklon topné křivky. Prostorový termostat ovládá chod čerpadla topení a tím dodávku tepla do rozvodů ÚT. Dalším možným řešením regulace teploty pro jeden topný okruh je použití pokojové jednotky RSC, jejíž součástí je čidlo venkovní teploty. Pokojová jednotka RSC dává uživateli možnost řídit chod topení a ohřev teplé vody přímo z místnosti, kde je umístěna. Jednotka umožňuje nastavení topné křivky, zvýšení či snížení maximální teploty topné či teplé vody a má možnost nastavení až tří týdenních programů topení.

Nové modely kotlů jsou začleněny do nabídky solárních sestav ACV SOLAR, zařazených do programu Zelená úsporám.