Oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA2 elektronicky ovládáné

11. října 2010

010141l.gif

Oběhové elektronicky regulované čerpadlo Grundfos ALPHA2 (určené svou velikostí zejména pro otopné soustavy rodinných domů a bytů) vykazuje díky unikátní patentované inteligentní funkci AUTOADAPT objektivně nejnižší spotřebu elektrické energie, přičemž čerpadlo není nutné nijak nastavovat, vše se děje automaticky.

Čerpadlo ALPHA2 obsahuje všechny v současné době již standardní prvky oběhových čerpadel, jako je energeticky úsporný motor s permanentními magnety, standardní způsob regulace na konstantní nebo proporcionální diferenční tlak a funkce nočního redukovaného provozu (čerpadlo automaticky přechází na minimální výkon spojený s minimální spotřebou elektrické energie, pokud zdroj tepla (kotel) přechází do útlumového nočního režimu a snižuje teplotu čerpaného média). Toto čerpadlo ale používá i další, dosud jedinečné prvky, jako je displej udávající aktuální elektrický příkon ve wattech nebo konektor ALPHA, který umožňuje instalatérům připojit napájecí kabel bez demontáže víka svorkovnice (a tedy snadněji a bezpečněji). Displej s elektrickým příkonem a konektor pro připojení napájecího napětí přebírají od firmy Grundfos i jiní výrobci oběhových čerpadel. Čerpadlo není také potřeba nijak odvzdušňovat, čerpadlo to provede samo.

To, co ale stále odlišuje čerpadlo ALPHA2 od konkurence a posouvá jej na nejvyšší úroveň, je ojedinělá, patentovaná inteligentní funkce AUTOADAPT! Aniž je nutné na čerpadle něco nastavovat, čerpadlo si samo zvolí (na základě trvalého sledování poměrů v dané otopné soustavě) takový provozní režim, který je vždy nejlepší pro danou otopnou soustavu a který současně vede k nejvyšším možným úsporám ve spotřebě elektrické energie. Čerpadlo ALPHA2 tedy pracuje skutečně jenom na nezbytně nutný výkon, který je volen objektivně, nezávisí na vůli člověka. Instalatér nebo obsluha nemusí volit mezi mnoha možnými nastaveními, např. mezi mnoha křivkami čerpadla, kdy neví, která z nich je optimální. Vždy, když se významně změní venkovní teplotní podmínky (dojde k nárůstu nebo poklesu průměrných venkovních teplot), čerpadlo se samo automaticky nastaví na nový, pro danou soustavu a z energetického hlediska opět nejoptimálnější provoz.

006785o1.jpg

Lze zakoupit zde:

http://www.vasetopeni.cz/sortiment/cerpadla--vodarny/cerpadla-obehova---topeni/grunfos-alpha-2-25-40-230v-pn10-180mm-1035cz

Kromě plně automatické funkce AUTOADAPT má čerpadlo i v současné době běžně používané způsoby regulace na konstantní nebo proporcionální diferenční tlak - instalatér nebo obsluha ale musí čerpadlo nastavovat. Je také možno přepnout čerpadlo na neregulovaný provoz (jeden ze tří pevných stupňů otáček), např. při topné zkoušce nebo při odvzdušňování soustavy. V tomto režimu nejde sice o regulovaný provoz, ale ve srovnání s běžnými neregulovanými čerpadly má i tak čerpadlo ALPHA2 nižší spotřebu elektrické energie (obsahuje totiž úsporný motor s trvalými magnety).

Díky používaným třem provozními režimům (automatická a nejúspornější regulační funkce AUTOADAPT, regulovaný provoz na konstantní nebo proporcionální diferenční tlak a neregulovaný provoz na jeden ze tří pevných otáčkových stupňů) je možno čerpadlo ALPHA2 použít kdykoli, pro jakoukoli otopnou soustavu. Jde tedy vskutku o tzv. čerpadlo 3 v 1. A pokud je zaměněno litinové provedení za provedení z korozivzdorné oceli, je možno toto čerpadlo používat i jako cirkulační čerpadlo pro cirkulaci teplé vody.

Čerpadlo ALPHA2 patří do nejlepší energetické třídy "A" a už nyní splňuje přísnější požadavky Evropské unie (Nařízení ES 641/2009) na energetickou účinnost oběhových čerpadel od roku 2013 a 2015. Zejména díky jedinečné funkci AUTOADAPT ušetří až 80% elektrické energie ve srovnání s průměrným oběhovým čerpadlem energetické třídy "D" (průměrná třída u oběhových čerpadel instalovaných v evropských domácnostech). To umožňuje počítat s návratností vyšší investice na pořízení čerpadla ALPHA2 do 2,5 roku.

Čerpadlo Grundfos ALPHA2 získalo v r. 2008 v soutěží o nejúčinnější evropské oběhové čerpadlo dvě ze tří možných vítězství "Energy+ Awards 2008" (byly vyhlášeny tři velikostní kategorie). Firma Grundfos poskytuje na čerpadlo ALPHA2 pětiletou záruku. Oběhové čerpadlo ALPHA2 je doporučeno pro použití a montáž Asociací montážních firem technických zařízení (AMF).

006785o2.jpg

Jaké jsou tedy důvody, proč v otopné soustavě použít právě oběhové čerpadlo ALPHA2? Protože :

  • automatická funkce AUTOADAPT zajišťuje objektivně nejnižší spotřebu elektrické energie (nastavení nezávisí na instalatérovi nebo obsluze),
  • při použití funkce AUTOADAPT není potřeba čerpadlo nastavovat (není možné udělat chybu při nastavení provozního režimu),
  • patří do nejlepší energetické třídy "A" a už nyní splňuje přísnější požadavky EU na energetickou účinnost od r. 2013 a 2015,
  • zvýšená investice na pořízení čerpadla ALPHA2 se brzy vrátí (do 2,5 roku),
  • čerpadlo je možno použít pro jakoukoli otopnou soustavu (čerpadlo je možno provozovat v energeticky nejvýhodnějším regulovaném provozu AUTOADAPT nebo v běžných regulovaných režimech na konstantní nebo proporcionální diferenční tlak, ale je možno jej nastavit i na jeden ze tří pevných otáčkových stupňů jako u běžných neregulovaných oběhových čerpadel),
  • aktuální elektrický příkon ve wattech je možno odečíst na displeji a tím mít kontrolu nad spotřebou elektrické energie,
  • konektor ALPHA usnadňuje práci instalatérům (není nutno otevírat svorkovnici),
  • čerpadlo není potřeba nijak odvzdušňovat (obsahuje samoodvzdušňovací funkci),
  • je poskytována pětiletá záruka,
  • čerpadlo je doporučováno pro použití a montáž Asociací montážních firem technických zařízení (AMF).