Podlahové vytápění - přehled trhu

7. srpna 2010 | Podlahové vytápění je jednou z možností jak dosáhnout tepelného komfortu ve vytápěném prostoru.

Podlahové vytápění - úvod

Patří mezi velkoplošné sálavé vytápění. Zachování optimální tepelné pohody v interiéru s podlahovým vytápěním je obvykle dosaženo o 2-4 °C nižšími teplotami než při klasických konvekčních otopných soustavách.

Teplovodní podlahové vytápění je pro jeho nižší teplotní spád vhodné využít při zapojení s nízkoteplotním zdrojem, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační kotle, solární systémy.

Elektrické podlahové vytápění je zpravidla využíváno jako doplňková otopná plocha pro zvýšení komfortu. Pro svůj jednodušší technologický postup v porovnáním s teplovodními systémy a s ohledem na stále se snižující tepelné požadavky budov se začíná tohoto systému užívat i jako hlavního zdroje vytápění.

004667o1.jpg
 

Teplovodní podlahové vytápění

Výhody:

 • Neomezuje využití prostoru vytápěné místnosti
 • Omezené proudění vzduchu v místnosti, nedochází ke zvíření prachu a pohybu choroboplodných mikroorganizmů
 • Téměř rovnoměrná teplota místnosti
 • Tuto plochu lze využít k vysokoteplotnímu chlazení vodou (přepínání systémů)
 • Využití pro připojení na nízkoteplotní zdroje

Nevýhody:

 • Zvýšené náklady na technologii a koordinaci práce při realizaci
 • Vyšší setrvačnost otopné soustavy
 • Omezená možnost změny tepelného výkonu nebo dispozičního členění místnosti
 • Nezbytnost pečlivé montáže a stavebního dozoru
 • Vyšší nároky na požadavek řízení podlahové otopné plochy
004667o2.jpg

 

Elektrické podlahové vytápění

- má již s ohledem na konstantní výkon kabelů svá specifika. Může být navrhováno jako:

 • akumulační
 • poloakumulační
 • přímotopné

U přímotopného vytápění v nových stavbách se instalovaný výkon pohybuje od 80 do 120 W/m2 v závislosti na teplo-technických vlastnostech objektu a venkovní oblastní výpočtové teplotě. Tloušťka betonové mazaniny pro přímotopné podlahy vychází přibližně do 5 cm. K přesnému uložení topných kabelů v hloubce 3 až 5 cm pod povrchem podlahy slouží fixační pásy. Celková tloušťka podlahy včetně tepelné izolace se pohybuje v rozmezí 8 až 13 cm.

U akumulačního a poloakumulačního vytápění musí být betonová vrstva dostatečně silná. Tloušťka betonové mazaniny pro poloakumulační podlahy vychází přibližně 8 cm a pro akumulační 10 cm a více. Instalovaný výkon se pohybuje v rozmezí 180 až 250 W/m2. K uložení kabelů v hloubce cca 6 cm se opět použije fixační pás. Celková tloušťka podlahy včetně tepelné izolace se pohybuje v rozmezí 18 až 24 cm.

Výhody:

 • Nízké investiční náklady
 • Snadná montáž a pokládka
 • Neomezuje využití prostoru vytápěné místnosti
 • Omezené proudění vzduchu v místnosti, nedochází ke zvíření prachu a pohybu choroboplodných mikroorganizmů
 • Téměř rovnoměrná teplota místnosti
 • Možnost samostatného spínání jednotlivých okruhů

Nevýhody: