Státní dotace na Tepelná Čerpadla pro rok 2010

3. března 2010 | Zjistěte, zda splňujete podmínky pro dotace na tepelné čerpadlo a vypočtěte si maximální výši dotace pro Váš dům. Od roku 2009 platí, že každý, kdo splní podmínky dotačního programu Zelená úsporám, dotaci získá.

Od roku 2009 jsou dotace na tepelná čerpadla nárokové, to znamená, že každý, kdo splní podmínky dotačního programu Zelená úsporám, tuto dotaci získá. Výška dotace na tepelná čerpadla je dána typem dotovaného tepelného čerpadla:

 

Zelená úsporám 

 • Dotace na tepelná čerpadla země/voda 75 000 Kč
 • Dotace na tepelná čerpadla vzduch/voda 50 000 Kč
 • Dotace na tepelná čerpadla voda/voda 75 000 Kč


Dotace na tepelná čerpadla země/voda je vyšší než dotace na tepelná čerpadla vzduch/voda. Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu totiž mají horší topný faktor, díky kterému jsou méně ekologická a zároveň mají i vyšší provozní náklady než tepelná čerpadla odebírající teplo ze země.

Dotace na tepelná čerpadla z programu Zelená úsporám, lze využít jednak při výměně kotle na uhlí, kotle na olej a elektrokotle a po přechodné období ve všech novostavbách.

 

Podmínky získání státní dotace na tepelná čerpadla při výměně zdroje tepla ve stávajících domech:

 • Dům musí být prokazatelně vytápěn uhlím, olejem nebo elektřinou
 • Po instalaci tepelného čerpadla musí být původní zdroj tepla zlikvidován
 • Tepelné čerpadlo a jeho dodavatel musí být zapsáni v rejstříku schválených výrobků a dodavatelů, který provozuje Státní fond životního prostředí

 

Podmínky získání státní dotace na tepelná čerpadla při instalaci do novostavby:

 • Každá novostavba, která bude dokončena do konce roku 2010, má nárok na dotaci
 • Od 1.1.2011 musí dům splňovat podmínku měrné spotřeby tepla maximálně 55 kWh/m2
 • Tepelné čerpadlo a jeho dodavatel musí být zapsáni v rejstříku schválených výrobků a dodavatelů, který provozuje Státní fond životního prostředí
 • Jednotlivé dotace v programu Zelená úsporám lze kombinovat a případně za kombinaci jednotlivých opatření získat i dodatečný bonus.
 • Při zateplení objektu s podlahovou plochou 200 m2 a instalaci tepelného čerpadla země/voda, tak můžete získat dotaci například až 355 000 Kč.
 • Při instalaci tepelného čerpadla země/voda a solárních kolektorů pro ohřev vody a přitápění, tak můžete získat dotaci až 175 000 Kč.