Tepelá čerpadla Atlantic ALFEA vzduch - voda

6. března 2010

Tepelná čerpadla Alfea


vytapeni_mistnosti.jpg

ohrev_tv.jpg

chlazeni.jpg
Vytápění místností Ohřev teplé vody Chlazení místností


Tepelná čerpadla Atlantic Alféa jsou společným projektem firem Atlantic a Fujitsu, ve kterém se zúročily zkušenosti firmy Atlantic s tepelnou technikou a společnosti Fujitsu s chladící a klimatizační technikou. Výsledkem jsou tepelná čerpadla VZDUCH-VODA s kontinuálním řízením výkonu a vysokou účinností zisku tepelné energie předurčená pro nízkoteplotní systémy moderních novostaveb.

Základ nabídky tvoří nástěnná typová řada Alféa S v provedení „split“, která je vyráběna v šesti výkonových variantách – 5, 6, 8, 10, 13 a 16 kW. Řada Alfea S je nabízena samostatně pouze pro vytápění nebo pod označením Alféa SET v sadě s externím zásobníkem TV pro vytápění a přípravu teplé vody.

Stacionární typová řada Alféa Duo v provedení „split“ má ve vnitřním hydraulickém modulu integrován systém tank-in-tank a je určena pro vytápění a přípravu teplé vody. Systém tank-in-tank je tvořen akumulačním zásobníkem do kterého je vnořen zásobník TV. Řada Alféa Duo je nabízena ve čtyřech výkonových variantách – 8, 10, 13 a 16 kW.

Tepelná čerpadla využívají obnovitelné energie z okolního prostředí. Sluneční energie akumulovaná ve vzduchu je přeměňována pomocí elektrické energie na teplo pro vytápění. Tepelná čerpadla Alféa jsou natolik efektivní, že je možné jejich celoroční využití jako jediného zdroje tepla pro téměř všechny moderní objekty. Venkovní vzduch jako zdroj tepelné energie lze využívat až do teploty -15 °C. U stávajících budov s vyššími tepelnými ztrátami je potřeba vzít v úvahu, že spolu se snižující se teplotou vzduchu výrazně klesá i topný výkon tepelného čerpadla. U takovýchto objektů je proto potřebné zařadit do topného systému přídavný zdroj tepla.

 

 

Princip tepelného čerpadla

zisk_energie.png


 

Méně škodlivých emisí CO2

co2-emise.gif

V dnešní době hraje důležitou roli ochrana ovzduší - zejména pak snižování emisí CO2 a šetrné zacházení s fosilními palivy. To jsou neoddiskutovatelné argumenty, které hovoří pro co nejširší využití obnovitelných energií. Tepelné čerpadlo spotřebovává pro pohon kompresoru nezanedbatelné množství elektrické energie, která není vždy vyráběna zcela ekologicky. Proto lze tepelné čerpadlo považovat za alternativní zdroj tepla pouze částečně a jeho skutečný přínos pro životní prostředí přímo závisí na způsobu jeho řízení a výsledné spotřebě elektrické energie.

alfea_home.jpg

Tepelná čerpadla Alféa S a Alféa Duo se skládají ze dvou částí, z invertorové venkovní jednotky (výparník, ventilátor, kompresor a expanzní ventil) a vnitřní jednotky, která obsahuje hydraulický modul, napájecí okruhy pro ÚT a řídící systém tepelného čerpadla. Obě části jsou propojeny potrubím naplněným chladivem. Výkonová řada od 5 do 16 kW pokrývá požadavky na vytápění a ohřev TV u velké části objektů individuálního bydlení a menších provozoven.

 

 

Výhody "splitového" provedení 

alfea_s_schema.jpg

tichý chod (vnější jednotka mimo objekt) a úspora obytného prostoru – není nutná instalace vzduchových kanálů uvnitř domu

venku je umístěna pouze „studená“ část technologie s chladivem (výparník)

vnější jednotku lze umístit bez problémů dále od domu

díky umístění vnitřní jednotky s topnou vodou v objektu může být TČ v zimě kompletně odstaveno (nemůže zamrznout)

plnění okruhu chladiva je standardním úkonem při uvedení TČ do provozu kvalifikovaným servisním technikem Brilon CZ

 

 

Výhody invertorové technologie alfea

v porovnání s TČ s konstantními otáčkami kompresoru

 

rocni_naklady.jpg

 •  vyšší energetická účinnost vyjádřená vysokým COP
 • větší rozsah provozních venkovních teplot umožňující snížení teploty bivalence, případně (při vhodném dimenzování jednotky) monovalentní provoz
 • nižší provozní hlučnost
 • nižší hmotnost a rozměry
 •  výrazně nižší tvorba námrazy na venkovním výměníku a tím i nižší energetické a časové nároky na odtávání
 •  velmi nízký rozběhový proud kompresoru s plynulým náběhem snižuje nároky na předřazený jistič (nižší stálý poplatek za el. energii)
 •  udržování provozního napájecího proudu na minimální hodnotě vzhledem k aktuální spotřebě tepla
 • nižší nároky na objem akumulačního zásobníku, který je možno za určitých okolností vynechat

 

 

 

Vysoká účinnost 

primarni-spotreba.jpg

Mezi topnými systémy, které jsou na trhu k dispozici, představuje tepelné čerpadlo nejekologičtější zdroj tepelné energie. Vysoká účinnost je zaručena nejmodernější technologií získávání nízkoteplotní energie venkovního vzduchu – invertorové technologie a přesného řízení okruhu chladiva.
 
 

Dlouhá životnost

akumulacni-nadoba.jpg

 • nerezová akumulační nádoba s koaxiálním měděným výměníkem
 • malá tlaková ztráta – nehrozí zanesení výměníku
 • k dispozici je neustále připravená topná voda
   

 

Invertorová technologie

invertorova-technologie.jpg 

Inteligentní řízení

Nezávislé řízení dvou topných okruhů

dva-okruhy.jpg

TČ alfea je standardně vybaveno regulátorem RVS 41.813 s těmito funkcemi:

 • provozní a bezpečnostní stavy TČ
 • ohřev TV (včetně ochrany proti legionelle)
 • řízení bivalentního (doplňkového) zdroje
 • ekvitermní regulace 2 topných okruhů s možností připojení prostorového přístroje
 • připojení okruhu chlazení (volitelné příslušenství)
 • komunikace se zařízeními dalších výrobců (např. Geminox)
 • další funkce lze získat připojením regulátorů řady Albatros2 RVS

 

 

Široký pracovní rozsah 

siroky-prac-rozsah.jpg

 

 

Chytré a intuitivní ovládání 

Ekvitermní regulace tepelných čerpadel nabízí všechny možnosti tepelného komfortu, které se řídí přesně podle potřeb a přání uživatele v průběhu dne.
displej.jpg
 

Tepelná pohoda

Ekvitermní regulace


Ekvitermní regulátor přímo reguluje teplotu topné vody a teplota prostoru je pouze důsledkem. Teplota topné vody se odvozuje od venkovní teploty na základě topné křivky. Aby nedocházelo k překotné regulaci, regulátor aktuální venkovní teplotu utlumuje v závislosti na setrvačnosti budovy a vytváří tzv. geometrickou venkovní teplotu.

ekviterm.jpg


 

Nastavení časových programů

Volba druhu provozu se provádí pouhým stiskem tlačítka nebo na základě zvoleného časového programu.

druhy-provozu.jpg

Nastavení týdenního časového programu

 • Každý den může mít 3 časové fáze (3 x zap., 3 x vyp.) pro nastavení doby komfortní, resp. útlumové teploty

casovy-program.jpg


 

Komplexní regulace

Pokud potřebujeme rozšířit topný systém o další zdroje spotřebiče či funkce jednoduše doplníme regulační systém TČ o další regulátor řady Albatros2 RVS.

regulace-prehled.jpg

Regulační systém je možné doplnit o prostorové přístroje QAA55 (korekce teploty prostoru) a QAA75 (programování a korekce teploty prostoru) nebo prostorový přístroj QAA78 (programování a korekce teploty prostoru).

V aplikacích, kde TČ v zimním období není schopno dosáhnout tepelné pohody prostoru (zejména u stávajících TO), se systém doplňuje o další zdroj tepla (kondenzační kotel, krbová vložka, solární ohřev atd.).

komplexni-regulace.jpg

 

 

Alfea S

Základ nabídky tvoří nástěnná typová řada Alféa S v provedení „split“, která je vyráběna v šesti výkonových variantách – 5, 6, 8, 10, 13 a 16 kW. Řada Alfea S je nabízena samostatně pouze pro vytápění nebo pod označením Alféa SET v sadě s externím zásobníkem TV pro vytápění a přípravu teplé vody.

alfea-s-stin.jpg
Popis vnitřní jednotky Alfea S
alfea_s_rez.png

1) řídící jednotka

2) ovládací panel

3) hlavní vypínač

4) oběhové čerpadlo ÚT

5) výstup topné vody pro ÚT

6) přípojky okruhu chladiva

7) zpátečka ÚT

8) manometr

9) expanzní nádoba

10) automatický odvzdušňovací ventilPříslušenství
1.png 2.png 3(1).png
Sada pro připojení doplňkového zdroje tepla Sada pro připojení 2. topného okruhu Sada pro připojení bazénu

 

 

Alfea DUO

Stacionární typová řada Alféa Duo v provedení „split“ má ve vnitřním hydraulickém modulu integrován systém tank-in-tank a je určena pro vytápění a přípravu teplé vody. Systém tank-in-tank je tvořen akumulačním zásobníkem do kterého je vnořen zásobník TV. Řada Alféa Duo je nabízena ve čtyřech výkonových variantách – 8, 10, 13 a 16 kW. 

alfea-duo.jpg
Popis vnitřní jednotky Alfea DUO
2(1).png

1) prostor integrovaného příslušenství

2) ovládací panel

3) řídící jednotka

4) akumulační zásobník

5) přídavné topné těleso

6) přípojky okruhu chladiva

Příslušenství
3(1).png 4.png
Sada pro připojení doplňkového zdroje tepla Sada pro připojení 2. topného okruhu